Skip to main content Search Basket

FARO skanning

Visualisering, digitalisering og oppmåling med 3D laserskanning

faro-logo-blue-100x100.png

Visualisering, digitalisering og oppmåling med 3D laserskanning


FARO 3D-laserskanning og FARO as-built-software er digital 3D-modellering, oppmåling, kartlegging, analyse og dokumentasjon som åpner opp for nye og raskere digitaliseringsmuligheter innen bygg, industri, plant og prosess og i hele byggebransjen.


Ved bruk av 3D-laserskanning får du presise og detaljerte, digitale 3D-modeller og punktskyer av alt fra eksisterende bygninger, anlegg, maskiner og produksjonslinjer, til tanker, rør og el-installasjoner. 


Selv vanskelig tilgjengelige elementer og områder kan 3D-laserskannes, og videre kan 3D-modellene, ved hjelp av FARO-software, benyttes direkte i AutoCAD, AutoCAD Plant, Inventor eller Revit.  

Noen av fordelene med FARO skanning og software:

ar-red-100.png

Rask og enkel digitalisering

Lag enkelt presise og digitale modeller av bygninger, anlegg, maskiner, komponenter med mer. 

data-management-red-100.png

Effektiv kvalitetskontrol

Enkel as-built kvalitetskontroll, dataanalyse og dokumentasjon. 

3D-red-100.png

Systematisk arbeidsflyt

Få en systematisk arbeidsflyt fra presise as-built modeller til CAD- og BIM-modeller. 

Virtual-Reality-red-100.png

Se modellen i VR/AR

Mulighet for VR (Virtual Reality) og AR (Augmented Reality) direkte med FARO-software.

Kundecase: Sotra Contracting navigerer mot en grønnere horisont med FARO-skanning 

Som et ledd i en strategi for løpende modernisering og maksimal utnyttelse av digitale redskaper gikk Sotra Contracting (SOCON) i fjor høst fra "tommestokk" til automatisert, digital scanning. Grepet har ført til bedre utnyttelse av materialene, mindre kapp og en mer presis fabrikasjon. Viktigere er det dog muligens at grepet gir selskapet et springbrett inn i det grønne skiftet.

Du kan lese hele kundehistorien her.

3D laserskanning i detalj 

Med 3D laserskanning sikrer du en nøyaktig og fullstendig oppmåling første gang. Helt konkret måler en 3D laserskanner opptil to millioner punkter per sekund. Et scan tar kun to til seks minutter å gjennomføre, som vil si at oppmålingen utføres langt raskere enn ved tradisjonelle oppmålingsmetoder.  


Etter skanningen tar systemet høyoppløselige bilder av alt, som automatisk mappes til punktskyen slik at du har klar oversikt over dine data. 

 

Fordeler i alle bransjer

FARO 3D laserskanning og etterfølgende datahåndtering kan med fordel benyttes både i bygg og industri. 

Byggebransjen

andre-produkte-faro-400x200.jpg

 

 • Få rask og mer nøyaktig oppmåling og registrering av bygninger. Unngå langsomme, manuelle oppmålingsmetoder og unngå å måtte reise tilbake for videre registrering. 
 • Digitaliser, dokumenter og kvalitetskontroller dataanalyse av eksisterende anlegg, eiendommer og utført arbeid. 
 • Lag raskt nøyaktige 3D-modeller med FARO as-built for å danne grunnlag for videre prosjektering. 

Industri

Faro Startseite.png

 • Lag nøyaktige data som grunnlag når du skal installere nye maskiner, eller skifte ut enheter og komponenter i den eksisterende produksjonen. 
 • Få dokumentasjon av alle enheter i et prosessanlegg i forbindelse med krav fra myndigheter og som as-built dokumentasjon til kunden. 
 • Lag kvalitetskontroll og dataanalyse og god planlegging av arbeidets utførelse. 

Hvilke oppgaver kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr en lang rekke løsninger og rådgivning innen 3D-laserskanning og kan med vår erfaring hjelpe deg med:

 • Innkjøp av FARO-skannere og tilhørende software, FARO Scene
 • Utleie av skannere
 • Undervisning i 3D-laserskanning
 • Utførelse av pilotprosjekter
 • Etterbehandling av data

Velg NTI - vi tilbyr full støtte hele veien

NTI tilbyr løsninger for de som designer, bygger, skaper og produserer. Vi hjelper våre kunder med å digitalisere prosesser og skape lønnsomme, effektive og bærekraftige design og konstruksjoner.

Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer om NTI

Bli kontaktet: