Skip to main content Search Basket

hsbcad

En løsning for detaljering av bygningsmodellen.

logo-hsbdesign_400.png

hsbdesign-picture.jpg

Fra design til detaljer

Gjør designet produksjonsklart med hsbdesign, den kraftigste detaljeringsprogramvaren for prefabrikasjon i byggebransjen.

logo-hsbmake_400.png

hsbmake-picture.jpg

Fra detalj til produksjon

Produser, monter og lever prosjektene dine i riktig format, til rett tid og på rett sted med hsbmake, vårt produksjonsstyringssystem.

logo-hsbshare_400.png

hsbshare-picture.jpg

Fra design til bygging

Overvåk prosjektene dine, og muliggjør samarbeid mellom alle parter med hsbshare, vår BIM-skyplattform.

Fra BIM til detaljering og produksjon

Gjør din BIM klar for produksjon med hsbdesign, den kraftigste programvaren for prefabrikasjon.
Hsbcad har funksjonalitet for å ta bygget fra en arkitektmodell til detaljering av alle byggets detaljer. Informasjonen kan deretter sendes til en automatisert sag eller en robotlinje for prefabrikasjon av for eksempel vegger.

Hsbdesign har funksjonalitet for følgende fagområder:

 • Stenderverk
 • Prefabrikkerte veggelementer
 • Gulv- og takelementer
 • Tømmerkonstruksjon
 • SIPS – isolerte veggpaneler / sandwichpaneler
 • Massivtre
 • Limtre
 • Andre spesialtilpassede konstruksjonsløsninger (stålkonstruksjoner og en kombinasjon av tidligere nevnte konstruksjoner)

 

Fordeler

Hsbdesign er en BIM-programvare

 • Hsbdesign er en BIM-programvare som lar designere, prosjektingeniører, produksjons- og byggeplassteam hjelpe hverandre med detaljprosjektering for prefabrikasjonsbransjen.


Hsbdesign – gir muligheten til å realisere «alle» bygg

 • Hsbcad tilbyr fleksibilitet på alle områder. Hsbcad er skreddersydd for å støtte dine produksjonsmetoder og teknologier, fra design til konstruksjon.


Løsninger for prefabrikasjon

 • Hsbcad er basert på en intelligent 3D-bygningsmodell fra AutoCAD Architecture eller Autodesk Revit.
 • Løsningene støtter byggeprosessen fra første designlinjen er tegnet, via fabrikasjon/prefabrikasjon til bygget står ferdig på byggeplassen.
Bindingsverkkonstruksjon

Generer bindingsverk vegger, gulv og tak gjennom dynamiske verktøy, tilpass konstruksjonen sømløst i et 2D/3D-miljø. Produksjonstegninger, materialister og data for maskinstyring øker bedriftens effektivitet betraktelig.

Massivtrekonstruksjon

Detaljer massivtrevegger, -gulv og -tak med parametriske verktøy, sømløse automatiserte konstruksjonstegninger og administrerer produksjonsdata. Bruk den industriledende programvaren som har blitt tatt i bruk av massivtreprodusenter over hele verden.

Vil du vite mer om hsbcad sine løsninger?