Skip to main content Search Basket

LiftUp frigjør tid og styrker konkurranseevnen med Inventor, Vault og NTI TOOLS

Industri og design

LiftUp er et firma på vestlandet som er leverandør til fiskeoppdrett. Med kunder over hele verden produserer, selger og installerer LiftUp utstyr som fjerner dødfisk og annet avfall fra fiskemerdene.

I 2020 valgte LiftUp å ta et overblikk på hvordan effektivisere og styrke konkurranseevnen. I utgangspunktet en ønsket tanke for mange, men kan være utfordrende å vite hvordan. Etter en grundig kartlegging ble løsningen produkter fra Autodesk Inventor, Vault og NTI TOOLS.

Dette revolusjonerte arbeidshverdagen for prosjektingeniør Anders Aadland Fossmark. Løsningen gjorde det mulig å utarbeide flere anbud, fordi prosessen var strømlinjeformet og digitalisert. Anders Aadland Fossmark er eneste ingeniør og å frigjøre tid til flere anbud vil nødvendigvis ha en positiv effekt på bunnlinjen for bedriften i tillegg til at hverdagen er mye lettere for Anders Aadland.

Med Autodesk Inventor og Vault, samt NTI TOOLS har Anders full kontroll på filer og revisjoner. Alle modeller og tilhørende dokumentasjon kan enkelt finne frem igjen. Dette er alfa og omega hvis en bedrift ønsker å vinne flere anbud.

Se hvorfor LiftUp gikk for en totalløsning fra NTI med Inventor, Vault og NTI TOOLS

attention icon

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

Sentralanlegg

Sentralanlegget til LiftUp samler og transporterer dødfisk fra merd til flåte gjennom en automatisert prosess. Dødfisken blir pumpet fra bunnen av merdene og inn til flåten gjennom et lukket rørsystem frem til flåte eller landbase der vann, og avfall blir filtrert og håndtert.

Sentralanlegget består av en eller to hovedrørledninger fra merdene til silkasse på flåte eller land. Avstanden kan variere fra 30 til 600 meter avhengig av lokalitetsdesign.

Systemet gir en effektiv oppsamling og transport av dødsfisk gjennom et automatisk lukket system. Det erstatter manuelt arbeid og gjør operasjonen langt sikrere for røkterne samtidig som det kan utføres i alle værforhold. Operasjonen kan utstyres med automatisk tidsinnstilling og fjernstyring.

Systemet for fjerning av avfall gir en løsning som minimerer miljøpåvirkningen fra drift, fremmer fiskehelse, optimaliserer vannkvalitet gjennom effektiv fjerning, og reduserer behovet for båt under oppsamlingen.

Slamsamling

De har utviklet og testet et nytt system for oppsamling og fjerning av avfall fra fiskemerder, for å minimere innvirkningen rester av fôr og fiskeavføring har på havmiljøet.

Systemet er designet for å pumpe avfall med en LiftUp kombihatt gjennom et automatisert system. Det blir deretter ført til flåten for filtrering slik at en unngår akkumulering på havbunnen. Det konsentrerte avfallet blir lagret på tanker og fraktet til et biogassanlegg, der blir det omgjort til fornybar energi og et høyverdig gjødselprodukt.

Slamoppsamlingen til LiftUp, som er utviklet i samarbeid med kunder og leverandører, er testet sammen med et ledende globalt havbruksselskap og er klart til å bli lansert på markedet.

Flere kundecaser

Vil du vite mer?