Skip to main content Search Basket

Nexans tar grep for å heve kompetansen internt: «We invest in our people to make them grow»

Bygg Eiendomsforvaltning Media og underholdning GIS og infrastruktur Plant og prosess Industri og design

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler. Nexans Norway AS utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring.

Nexans Norways fabrikker ligger i Rognan, Halden og Langhus, og selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Nexans Norway har om lag 1 600 ansatte, og er blant de bedriftene som var først ute til å bytte ut AutoCAD med Inventor til blant annet å designe utstyr til sjøkabler. Av de om lag 240 ingeniørene i Nexans’ avdeling i Halden finnes mye erfaring og god kjennskap til Inventor, og med stadig høyere krav som stilles fra kunder og mer kompleksitet i leveransene har Nexans tatt en beslutning om å virkelig sette kompetanse på dagsorden.

Hans Edgar Kristiansen er teamleder for Umbilical og DEH-avdelingen i Halden. Avdelingen består av rundt 40 medarbeidere, som er blant de om lag 70 Inventor-brukerne i Halden. Historisk sett har avdelingen designet utstyr til sjøkabler i Inventor, men jobber nå også med å implementere bruk av Inventor for sjøkabeldesign. Kristiansen forteller at forventningene fra kundene gjør at det kreves noe mer av ingeniørene i avdelingen nå enn før:

- Utstyr vi før fikk tilsendt fra kunden, designes nå i større grad av oss. Dette gjør leveranseprosjektene større og mer komplekse enn tidligere. Det stiller høyere krav til oss og det utfordrer vår kompetanse, forklarer Kristiansen.

Åsa Brinkenberg, Specialist Engineer Mechanical Accessorise i Nexans, legger til at de har mange medarbeidere med mye kompetanse, men at noe av utfordringen ligger i at det er store variasjoner innad i gruppen:

- Noen kan veldig mye om noe, men mindre om noe annet. Vi er alle på forskjellige nivåer, og det er jo helt naturlig i et team. Det som da er viktig er at teamet snakker samme språk. Om vi får alle til å snakke samme språk, vil det kunne gjøre hverdagen mer behagelig for teamet og vi vil kunne bli mer effektive. Vi vil at flere skal bli trygge på bruken av Inventor, forteller Brinkenberg.

Kristiansen:

I en verden som stadig blir mer kompleks stilles det høyere krav til oss.

Hans Edgar Kristiansen

teamleder og opplæringsansvarlig, Teamcenter CAD i Nexans

For et par år siden ble det foretatt enkelte grep i et forsøk på å heve kompetansen internt, men Nexans innså etter kort tid at grundigere kompetansehevingstiltak måtte iverksettes:

- Vi bestemte oss for å starte et initiativ vi kalte «Inventor tips & triks» - et forum for å dele kunnskap om Inventor. Det var mye nyttig læring i disse gjennomgangene, men vi begynte kanskje ikke helt i riktig ende. Vi satte i gang tiltaket før vi hadde identifisert hvilke kompetanseavvik som fantes og hvor vi bør legge fokuset, forklarer Brinkenberg.

Kristiansen legger til at det ble nødvendig å ta temperaturen i gruppen:

- Vi hadde jo tydelig for oss hvor vi ville være. Spørsmål som da dukket opp var hvordan vi kommer dit, og ikke minst hvordan vi får oversikt over kompetansen vi har.

NTI AS har levert Inventor og kurs i Inventor til Nexans Norway AS i en årrekke, og Brinkenberg bestemte seg for å lufte tankene med Kjersti Norstad, produktansvarlig for kurs i NTI AS:

- Jeg hadde en god samtale med Norstad på telefon, der jeg presenterte problemstillingen vi sto overfor. Norstad initierte et møte for å diskutere situasjonen nærmere. Det takket vi ja til, forteller Brinkenberg.

På Nexans’ kontorer i Halden ble det sammen med Norstad, DAK-ansvarlig Ingar Skogheim, Brinkenberg og Kristiansen lagt en plan som kunne presenteres for ledelsen i Nexans.

- Første del av planen er å gjennomføre en kompetansekartlegging blant de om lag 70 Inventor-brukerne. Det at NTI AS, som ekstern part gjennomfører kartleggingen for oss, er helt sentralt fordi situasjonen ses på med nye øyne og med et mer nøytralt blikk, forteller Kristiansen.

Han legger til at ledelsen var svært positive til forslaget som ble presentert:

Vi, i likhet med ledelsen, ønsker selvfølgelig at våre medarbeidere skal trives på jobb og vi ønsker at de opplever mestring i jobben sin. Det i seg selv vil dessuten føre til at bedriften går bedre.

Kristiansen:

Vi må snakke samme språk. Enhver konstruktør skal kunne ta opp en hvilken som helst tegning for å fortsette på den i tillegg til at vi skal kunne gjenbruke. Det er dit vi skal.

Hans Edgar Kristiansen

teamleder og opplæringsansvarlig, Teamcenter CAD i Nexans

Inventor-brukerne i Nexans skal om kort tid i gang med kompetansekartleggingen. Basert på resultatet av kartleggingen vil nødvendige opplæringsforløp- og tiltak settes i gang, og det er ikke utenkelig at Nexans velger et e-læringsløp kombinert med standard klasseromsundervisning.

- Vi ser for oss at vi, sammen med NTI, skaper en moderne e-læringsplattform som oppmuntrer til kontinuerlig læring for teamet. Vi ønsker at de medarbeiderne som skal igjennom dette opplæringsprogrammet gjennomfører en test etterpå, slik at vi fortsatt har oversikt over hvilken kompetanse vi innehar i gruppen, forteller Kristiansen.

Medarbeiderne som skal være med på denne reisen har vært positivt innstilt helt fra start:

Det handler jo til syvende og sist om å legge til rette for at Nexans’ dyktige medarbeidere utvikles og lykkes, og at vi har gode dager på jobb. Det er det som betyr noe i det lange løp, avslutter Brinkenberg.

Velg NTI - vi tilbyr full støtte hele veien

NTI tilbyr løsninger for de som designer, bygger, skaper og produserer. Vi hjelper våre kunder med å digitalisere prosesser og skape lønnsomme, effektive og bærekraftige design og konstruksjoner.

Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer om NTI

Vil du vite mer?