Skip to main content Search Basket

Arkitektene ved Niels Torp anbefaler NTI TOOLS

Bygg
Arkitektene ved Niels Torp AS slipper unna tidkrevende og repeterende oppgaver i Revit med hjelp av NTI TOOLS.
Jeg kan ikke skjønne at arkitekter kan klare seg uten, sier BIM-ansvarlig Ellen Vikmoen ved Niels Torp AS.

Med NTI TOOLS går jobben for arkitektene i et av landets mest prestisjetunge arkitektkontor, Niels Torp, mye raskere, risikoen for feil er mindre og de unngår store mengder tastetrykk i repeterende oppgaver.

NTI har utviklet og samlet norske tilpasninger av standarder og funksjoner som byggenæringen er avhengige av i et sett med verktøy: NTI TOOLS, som er «turboen» for Revit.

- NTI TOOLS bruker vi hver dag. Det er svært tidsbesparende. Jeg kan ikke skjønne at arkitekter kan klare seg uten, sier BIM-ansvarlig Ellen Vikmoen ved Niels Torp AS.

- Hvorfor er du fornøyd med NTI TOOLS?

- Verktøyet forenkler hverdagen min i Revit. Hvis jeg for eksempel skal rense opp modeller, og sende ut dokumenter eller tegninger til kunder, i form av PDF-er og DWG-er og IFC, kunne jeg før bruke en halv dag. I dag er det gjort på 3-4 tastetrykk takket være NTI TOOLS, sier Vikmoen.

NTI TOOLS er en add-in til Revit, et effektiviseringsverktøy som gir kontroll på komplekse modeller, som gir riktig informasjon på riktige steder og effektiviserer arkitektenes arbeidsprosesser. I huset på Majorstua er det 35 erfarne Revit-brukere som daglig bruker NTI Tools.

Dette er noen av fordelene Niels Torp Arkitekter opplever med NTI TOOLS:

  • Arkitektene kan enkelt håndter arealer, rom og informasjon om bygningsdeler.
  • Produksjon og publisering av dokumenter er veldig tidsbesparende.
  • Automatiserer mye av prosessen i Revit i forhold til manuell tasting.
  • Egne funksjoner tilpasset arkitekter som f.eks. vindusskjemaer og dørskjemaer
  • Kontroll av modellen din går raskere.  F.eks. kontroll av brannklasser.
  • Plugins med mange funksjoner som ikke er mulig eller tungvint i Revit.
  • Alt samlet i et sømløst program, hvor man slipper å gå inn og ut av Revit.
  • Rydde modell.

Vikmoen er som mange arkitekter, begeistret for publiseringsfunksjonen. Ved hjelp av denne funksjonen sende ut PDF, DWG og IFC med få tastetrykk, istedenfor en mengde tidkrevende tasteoperasjoner.

Mange arkitekter kjøper NTI TOOLS på grunn av publiseringsfunksjonen, sier senior systemkonsulent Helge Gulliksen ved NTI.

NTI TOOLS utvikles kontinuerlig i nært samarbeid mellom NTIs spesialister, programmerere og kunder, som Niels Torp AS. Arkitektene har kommet med mange verdifulle innspill underveis.

- De har hatt veldig tett oppfølgning.  Arkitektene ved Niels Torp har vært interessert og sett verdien av verktøyet, og vært med på å forbedre det. Og også flinke til å spre kunnskapen. Det er ikke bare en liten stjernegruppe som kjenner verktøyet, men de bygger opp alle brukerne, sier Helge Gulliksen.

Med NTI TOOLS for Revit får du verdifulle verktøy uansett om du arbeider innenfor Arkitekt, Konstruksjon eller Tekniske fag. Mange funksjoner er generelle, slik som revisjonshåndtering, utskrifter og eksport, mens andre er mer rettet mot de spesifikke disiplinene.

Det finnes en løsning for de fleste utfordringer 
- vi har samlet dem i NTI TOOLS.

Kontakt oss for å få vite mer

Hans Olav Michelsen

Business Development Manager - bygg

+47 916 30 941

Pål-Aksel Sletteng

Senior løsningsrådgiver - bygg/4D/VDC

+47 458 60 050