Skip to main content Search Basket

Norconsult AS: Kraftfull BIM-innovasjon

Bygg

Det skulle bare mangle at Norconsults ingeniører fikk en internasjonal hederspris for Vamma-kraftverket. Store gevinster utløses fordi smarte folk har skapt nye samarbeidsformer i samfunnskritiske prosjekter.

Norconsult styrer og leder prosjektet når Hafslund Produksjon bygger ut landets største elvekraftverk i Østfold. Vamma 12 skal stå ferdig i 2019 og vil produsere over 1 000 GWh årlig; der 220 GWh er ny kraft tilført energikretsløpet. Arbeidet med planleggingen og prosjekteringen er av så banebrytende art at prosjektgruppen i Norconsult allerede har hentet hjem en prestisjetung global pris på Autodesk University i Las Vegas i kategorien «energi og fornybare ressurser». Media har dekket dette behørig og viet mange spaltemeter til prosjektets gode bidrag for å produsere ren energi med minimale konsekvenser for miljøet. Utmerkelsen er kun toppen av kransekaka på et prosjekt som fornyer og forbedrer hvordan Norconsult flytter grenser, utfordrer etablerte sannheter og tør å gå nye veier.

En digitalisert solskinnshistorie

Anleggets kompleksitet og oppgavens mange utfordringer gjorde at Norconsults arbeidsgruppe tidlig bestemte seg for å digitalisere flest mulig oppgaver i prosjektet. Visjonen om det papirløse byggeprosjektet ble tidlig innprentet. Prosjektet har vært drevet fra Norconsults energidivisjon som har trukket på flinke kolleger med spesialkompetanse på arkitektur, elmek, lavspent-elektro, vann og avløp, VVS, CFD-analyse, bygningsfysikk, geoteknikk og ingeniørgeologi.

– Det å lage et kraftverk handler om svært kompliserte forhold. Det er ikke mange slike anlegg som er bygd tegningsløst og med kun BIM-modellen som arbeidsunderlag, sier prosjekteringsleder Egil Rune Skjolden. Han har jobbet med BIM siden 1997, og lenge hatt et ønske om å fjerne papirtegningen fra sine prosjekter.

– Vi var flere som tidlig ønsket å bruke full BIM i dette prosjektet, og heldigvis var det lett å få med Hafslund på ideen, sier Skjolden.

Hans kollega, teknologileder i Norconsult, Marius Jablonskis hentet inn tilleggsverktøy og ny funksjonalitet til modellerings og innsynsverktøy som muliggjorde nye arbeidsflyter. Prosjektgruppen beskriver arbeidet som en solskinnshistorie siden.

– Vi tok i bruk en ny tilleggsfunksjon til Revit som heter Dynamo. Med denne kan vi enkelt designe de mest snedige overflater og armering – så presist og detaljert som vi ønsker. Vi har vært avhengige av den for å lykkes med digitaliseringen av dette prosjektet, sier Skjolden.

Les mer om Dynamo fra Autodesk her

Unikt omfang

Det er unikt at et slikt prosjekt har kjørt full BIM i så stor utstrekning. Mye av forarbeidet ble gjennomført i tradisjonell 2D, men fra man valgte plasseringen av selve stasjonen i kraftverket, ble det full fokus på digitale modeller og 3D.

– Entreprenøren har vært innovativ og sett nytten av å slippe papirtegninger. Med digitale modeller får alle involverte full innsikt i «hvordan det blir». Dette muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll, sier Eirik Nordhaug, ingeniør i Norconsult.

Prosjektgruppen fremhever at det har vært overraskende få problemer. Det er ingen selvfølge når det skal bygges så svære konstruksjoner, der geometrien er kompleks og kravene til terrengintegrering er omfattende.

– Vi måtte integrere BIM-modellen i det naturlige landskapet. Dette innebar planlegging av støp mot fjell, og design av store konstruksjoner som skulle minimalt påvirke omliggende natur. Vi har også åpnet opp for at andre leverandører kunne levere objekter og beregninger inn i vår digitale modell, sier Nordhaug.

Ønsker du mer kunnskap om smarte løsninger for prosjektering? Ta kontakt med NTI her

Oppfordres til å flytte grenser

Kollega Simon Mulelid har lang erfaring med digitale prosesser og deler noen viktige erfaringer.

– Vi har hatt mange spennende samtaler om hvilke verktøy og løsninger som støttet oppgaven på beste måte. Det har vært en del prøving og feiling, og heldigvis har vi hatt ledere og et arbeidsmiljø der vi oppfordres til å prøve ut nye ting, og flytte grenser i oppdragene, sier han.

En felles samlemodell virker som prosjektets digitale og styrende nav, og i den gjøres alle endringer og oppgraderinger fortløpende. Dermed kan alle forholde seg til seneste versjonen til enhver tid, og man fjerner risiko forbundet med papirtegninger som gjerne er utdatert før de forlater printeren.

– Samhandlingsmodellen i Navisworks er på mange måter prosjektbibelen alle forholder seg til. Vi har også testet ut en rekke andre løsninger og funksjoner som verktøy for terrengbehandling som Gemini for å se hvordan vi kunne bruke det. Alle leverandører og premissgivere har vært svært serviceinnstilte og motiverte for å bidra med å lykkes med denne innovasjonen, sier Mulelid fornøyd.

Modellen kommer med rik informasjon på de ulike objektene, og det kan enkelt kobles opp mot NS-koder og mengdelister.

– Vi fremstilte papirtegninger den første tiden, men underveis i prosjektet ville ikke entreprenør, byggherre og andre partnere se noe annet enn den digitale modellen. Vi unngår mange feil og misforståelser ved at all informasjon ligger samlet i den samme løsningen, Skjolden.

Ønsker du å komme i kontakt med teamet i Norconsult? Send mail til teknologilederen her

Må levere på deadline

Med innføringen av grønne sertifikater som bakteppe er det avgjørende å ferdigstille prosjektet på tid. Alternativet er at byggherre taper enorme beløp i subsidier. For Norconsult har prosjektet gitt mange positive bi-effekter, utover synlighet i hele Norge som en innovatør. Det fremheves at de har funnet frem til en arbeidsmodell kan gi enda større gevinster i fremtiden. Prosjektgruppen bak Vamma er allerede i gang med et nytt prosjekt, og har dratt med seg mange gode erfaringer.

– Vi er i gang med prosjekteringen av nye kraftverk. Vi ser at vi sparer mye tid ved å benytte prosedyrer og fremgangsmåter vi har utarbeidet i Vamma-prosjektet. Dette gir oss bedre forutsetninger til å levere høyere kvalitet langt mer effektivt i senere prosjekter, og dette vil gi mange fordeler for både Norconsult, og ikke minst for kundene, sier Jablonskis.

De har derfor satt seg som mål at alle leveranser skal gjennomføres med digitale modeller. Mange konkurransefortrinn kan overføres til andre typer prosjekter av alle størrelser, og særlig innen samferdsel. Ingeniørene fremhever også at digitale modeller tilfører enormt med verdi, også når Vamma kommer over i drifts- og vedlikeholdsfasen.

– Vi overleverer digitale modeller med svært mye detaljinformasjon. Dette kan enkelt hentes over i FDV-modeller, og vil spare tid og kostnader gjennom hele anleggets levetid, sier Jablonskis stolt og legger til:

– Vi er takknemlige for det gode og inspirerende samarbeidet med oppdragsgiver Hafslund og entreprenør AF Gruppen, og for tilliten de har vist oss i prosjektet. Vamma 12-prosjektet viser hva man kan oppnå gjennom tett, tverrfaglig samarbeid, avslutter han.

Vil du vite mer om NTI og hvordan vi kan hjelpe din bedrift?