Skip to main content Search Basket

OSO Hotwater – Vekst med smartere salg

De fleste av oss har en OSO tank i huset. OSO leverer varmtvannstanker til private forbrukere, til industrien og til det marine segmentet. Som kunden selv sier, vi leverer den optimale kombinasjon av materialvalg, automatisert produksjon og intelligente løsninger. Det gir kundene våre uslåelig levetid.

Det som kjennetegner oss er at vi har vært i markedet i mange år, 90 år. Det gir oss et fortrinn når det gjelder å utvikle kvalitetsprodukter og et særdeles effektivt produksjonsapparat. I så måte ligger vi langt foran konkurrentene. I løpet av de siste årene har vi også satset hardt på eksport og eksporten utgjør nå den største delen av omsetningen. Vi har agenter i hele Europa og OEM kunder i hele Europa og Nord-Amerika.

For å kunne realisere veksten og øke salget har bedriften satset på en konfigurasjonsløsning fra NTI.

Økt salg, mindre press

- Vi ønsker å øke salget og samtidig redusere presset på engineeringsavdelingen.

Michael Michalsen

Engineeravdelingen

En produktkonfigurator kan optimalisere salgsprosessen og på denne måten gjøre det mulig å oppnå planlagt vekst. Det er en kjent problemstilling i industrien,  engineering involveres tungt i anbudsarbeidet og det er ofte en flaskehals fordi det stjeler tid.

Som kunden forteller, er det spesielt i industrisegmentet at tilbud utarbeides kundetilpasset. Denne tilpasning gjøres i engineering avdeling, en konfigurasjonsløsning reduserer ledetid ved å la salget plassere ordre direkte uten å beslaglegge ingeniør ressurser.

Innledningsvis startet OSO med å vurdere Autodesks Configurate 360 men man innså veldig raskt at dette kostet mye tid som gikk på bekostning av kjerneoppgavene. Hva er da mer nærliggende enn å bruke en spesialist til oppgaven? En konfigurasjonsløsning som er tilpasset bedriftens arbeidsflyt var resultatet. Hvordan fungerte selve prosjektet med NTI?

Fremdrift og samarbeid var bra, samarbeid med konsulentene fungerte veldig bra.

Fornøyd med løsningen fra NTI

- Konsulentene på NTI er kompetente og prosjektet fungerte bra, de gjorde tilpasninger underveis i prosjektet slik at vi nå har en løsning som vi er fornøyd med

Steffen Overaa

Quality & Welding Manager

Før man gikk i gang med en konfigurasjonsløsning har OSO hatt en helt konkret og målbar forventning til resultat. Ved å redusere behov for tegning og modellering i engineeringavdelingen regner bedriften med å redusere ledetiden med hele 50%.

I neste omgang planlegger kunden å koble konfiguratorløsningen direkte mot ERP systemet. Kompabiliteten med ERP - systemet var da også et viktig kriterium i valg av løsning. Bedriften har et ambisiøst mål om å redusere så mye som 80% i anbudsarbeidet. Dette kan gjøres fordi stykklisten overføres direkte til ERP systemet og produksjonsordre genereres uten å båndlegge engineeringressurser. OSO har også merket pandemien med forsinkede leveranser av materialer, da sier det seg selv at strømlinjeformede prosesser blir ennå mer nødvendig.

OSO regner med at gevinsten på 50% allerede etter en 12 måneders periode vil være oppnådd. Salget rapporteres månedlig – noe som gir datagrunnlaget som vil synliggjøre gevinsten.

OSO-02_tank_1000x390.jpg


Kunden ser et stort potensiale i å la flere avdelinger enn bare salgsavdelingen ta i bruk konfigurator, som for eksempel engineering, fordi det bl.a. ville forenkle samhandling med produksjon betraktelig. Det er naturlig nok en tilvenningsprosess å ta i bruk nye løsninger i verdikjeden fra salg til produksjon. Forbedrings – og digitaliseringsprosesser begynner alltid med menneskene i organisasjonen, derfor er også opplæring et fokusområde i et slikt prosjekt. NTIs konsulenter har allerede kjørt opplæring i flere omganger og det vil bli gitt veiledning fortløpende for å sikre suksess.

Men – det stopper ikke her – bedriften vil videre. På spørsmål om hvordan man ser digitaliseringsløypa fremover så peker OSO på en muligheten å ha en nettbasert konfigurator som betjener alle kundesegmenter.

Steffen Overaa legger til:

- Bærekraft er et viktig aspekt for oss.

Vi ser muligheten for en servicebasert forretningsmodell. Berederne blir stadig mer avanserte, med smartstyring basert på IoT. Det vil øke levetiden ytterligere, og det er bærekraft i praksis!

Velg NTI - vi tilbyr full støtte hele veien

NTI tilbyr løsninger for de som designer, bygger, skaper og produserer. Vi hjelper våre kunder med å digitalisere prosesser og skape lønnsomme, effektive og bærekraftige design og konstruksjoner.

Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer om NTI

Kontakt våre eksperter: