Skip to main content Search Basket

Slik bygges verdens største RAS-anlegg for ørret

Bygg

Det kreves en helt egen form for kontroll å bygge verdens største RAS-anlegg for ørret.

Dette sier teknologidirektør Jacek Orlowski i Eyvi. En virksomhet som utvikler, designer og bygger prosessanlegg for landbasert akvakultur. Nasjonalt og internasjonalt. Når det snaut 30 mål store anlegget som nå bygges på Rjukan står ferdig skal det ta seg av hele oppdrettssyklusen og produsere 8 000 tonn ferdig matfisk i året. Fra klekkeri til slakteklar regnbueørret. Prosjektering og bygging av et slikt anlegg ville vært utfordrende uten moderne, digitale redskaper.

– Når vi starter prosessen begynner vi med å se på hvor mye som skal produseres og derav beregne hvor stort anlegget skal bli. Som igjen er retningsgivende for hvilke støttesystemer vi skal velge. Et RAS-anlegg er i bunn og grunn et stort vannrenseanlegg. Et annlegg som jobber i tett samspill med små og store støttekomponenter, sier teknologidirektør Jacek Orlowski. En mann med mer enn tolv års erfaring fra prosesser knyttet til behandling av vann. Innen akvakultur, kommunale renseanlegg og en rekke større industriprosjekter.

 

«RAS Oppdrettsanlegg» til 2,5 milliarder kroner

RAS står for «resirkulerende akvakultur systemer» og betegner nye og mer miljøvennlige, landbaserte oppdrettsanlegg. Anlegg som gjenbruker vann ved å rense vekk fiskeavføring, spillfôr og næringsstoffer i et mekanisk og biologisk prosessanlegg. Før det atter returneres til karene. Produksjonsformen er betydelig mer bærekraftig enn tradisjonelle metoder og svarer på mye av den kritikken som møter oppdrettsnæringen.

På Hima Rjukan bygges det i tillegg et moderne renseanlegg til vel 440 millioner kroner, som skal sluttbehandle avløpsvannet før det forlater komplekset.

Alle rester av fôr og partikler - til sammen cirka 4 000 tonn i året samles opp – og foredles til organisk gjødsel.

– På grunn av de høye kravene til kvalitet har vi på alle prosjekter en lang rekke underleverandører og samarbeidspartnere. Alle plukket fra øverste hylle. For det er mye som skal på plass. Når vi aktiverer et prosjekt så kan ti personer utelukkende jobbe med prosess, mens opptil 450 hoder fra forskjellige eksterne virksomheter bidrar på andre felt. Felles for alle roller og deltagere er imidlertid et krav om å tilpasse seg vår måte å jobbe på. Ikke minst må de benytte våre foretrukne verktøy, sier Orlowski.

Gjenbruk av spillvarme fra gigantisk datasenter

Et RAS-anlegg er designet for å kunne produsere store mengder fisk med et relativt lavt vannforbruk. På Rjukan har de et mål om å resirkulere mer enn 99 prosent. Vann som benyttes i produksjonen er rent og kaldt grunnvann, og ferdig renset avløp skal ledes gjennom et elleve kilometer langt rør til Tinnsjøens dyp.

Hima Seafood har inngått en avtale med Green Mountain Datasenter om gjenbruk av restvarme fra deres gigantiske datasenter som bidrar til solid miljøsynergi mellom selskapene.

– Vi - og vår partner Total Betong – leverer prosjekter på en «design&buildt-modell.» I korte trekk betyr dette at vi skal ha stålkontroll på alle leveranser. Med mange involverte selskaper er dette et koordineringsarbeid som ville vært nærmest umulig å gjennomføre per e-post. I og med at vi allerede benytter oss av Autodesks programvare «BIM 360» var det naturlig å ta i bruk Docs på deres Construction Cloud-plattform, sier Soumiki Ram, ansvarlig for implementeringen av BIM hos Eyvi, som har 22 års erfaring innen maskin- og konstruksjonsteknikk.

Bygger og designer parallelt     

Selv om det første spadetaket ble tatt første august er det fremdeles en del detaljer som må på plass. Med mange hoder - alle med sine spesifikke oppgaver som skal levere på samme tidsplan - er det mye som skal formidles, sjekkes og kontrolleres. De valgte digitale løsningene kommer derfor godt til nytte. En av de funksjonene Eyvi har tatt i bruk med stort hell er «Level Of Devolopment.» Et grensesnitt som med enkle visuelle virkemidler forteller tydelig hva som er ferdig, hva som er på konseptstadiet og hva som er klart for bruk.

– Vi bruker også plattformen til kollisjonskontroll for å identifisere konflikter mellom ulike fag, og til å sørge for en konsistent oversikt over den faktiske framdriften. Gjennom funksjonaliteten som ligger i «Level Of Development» ser vi fortløpende hvordan bygget endrer seg og statusen på de respektive elementene som inngår skifter farge. Å benytte fargekoder gir et   klart og tydelig universalspråk som er vanskelig å misforstå. Med Docs får vi tilført en dybde til dette perspektivet som ikke bare er svært nyttig, det er direkte vanedannende, sier Ram.

Som å ha hele prosjektet i en og samme mappe

Orlowski og Ram forteller at Docs hjelper til med å holde styr på det som måtte finnes av designversjoner og sikrer at alle vet hvilken som er den gjeldende. Noe som gjør alle prosesser mindre personavhengig. Om noen skulle bli syke, eller man av en eller annen grunn må skifte ut en underleverandør, kan man lett sette seg rett inn i materialet, den pågående prosessen og begynne der forrige slapp. Man har alltid oppdaterte dokumenter og med det et omforent, presist og allmenngyldig utgangspunkt.

– Docs gir oss kontroll, oversikt og trygghet. På anlegget som helhet og på den enkelte komponent helheten består av. Plattformen gir oss dessuten mulighet til å jobbe på samme fundament uansett hvor vi måtte sitte. Og det er et gode for oss som er spredt over et stort geografisk område. Fra Sandefjord, via Ålesund og opp til Trondheim. I et prosjekt vi gjør på Island har vi involvert lokale bygg- og elektroleverandør, kompetanse på prosessanlegg fra Norge og rør&VVS fra Danmark. Noe som fungerer som om vi skulle vært på samme kontor. Akkurat der ligger mye av skjønnheten i denne programvaren for meg, sier Ram.

Just presis det du skal ha når det trengs

 Ram trekker også fram elegansen i at hun som BIM-koordinator kan gi tillatelse – eller legge inn begrensinger - på alle nivåer. Slik har hun full kontroll på hvilke roller som har tilgang på hva. Har man begrenset tilgang kan man kanskje laste opp og ned, men ikke endre verken samhandlings-modellen eller innsyns-modellen ved et uhell. Med andre ord et system som minimerer rommet for menneskelige feil. 

– Samtidig som jeg har kontroll på hvem som har hvilken tilgang, har BIM-koordinatoren full oversikt over versjoner og endringer. Vi kan derfor også benytte plattformen som et web-hotell til å laste opp dokumenteter, filer og dokumentasjon oss imellom. For eksempel for å utveksle underlag til og fra leverandører. Vi har også muligheten til å kommentere på modellen - eller spesifikke dokumenter - direkte i skyen. Noe som gjør det enkelt å kommunisere på tvers av fag og til å markere ut «issues» i modellene, sier Ram.

«Alle må holde vår standard og bruke våre foretrukne verktøy»

Orlowski forteller at «issues» også ofte brukes som mark-up. For eksempel for å formidle at det kommer en endring - eller en ny komponent - ett gitt sted i modellen. På den måten trenger man ikke å slippe det man holder på med og kan fortsette med jobben. I trygg forvissning om at endringer ikke vil påvirke pågående arbeid.

– Vi kan gjøre endringer uten å lage en offisielt revidert utgave. Og vi har mulighet til å lage en kommentar som blir synlig for alle fag. Slik at både rør, elektro og oss selv kan ta hensyn til endringen FØR den manifesterer seg.  Med funksjonen for «issues» har vi mulighet til å lage en kommentar og tagge de det måtte gjelde. Dette gir oss en sømløs, enkel prosess, som fører til at alle kan jobbe parallelt. Alle fag kan jobbe videre mens den uferdige komponenten ferdigstilles, og alle har tilgang på den samme informasjon i sanntid. Det eneste som kreves, og dette er et bastant krav fra vår side; alle må følge vår standard og alle må bruke våre foretrukne verktøy. Det skulle bare mangle. Vi bygger verdens største RAS-anlegg som skal huse en regnbueørret av himmelsk kvalitet, sier Orlowski. 

Kunsten å alltid ha de skarpeste verktøyene for hånden

Både Ram og Orlowski er svært fornøyde med at de slipper å lete med lys og lykter etter ny funksjonalitet. Ei heller å bruke nevneverdig tid på å holde seg oppdatert i forhold til hva som skjer på programvare-fronten. Det har de en leverandør som tar seg av.

– I CAD- og BIM-verden har det lenge vært en rasende teknologisk utvikling. En utvikling som til stadighet åpner dører og muligheter. Både når det kommer til enklere arbeidsflyt og ny, avansert funksjonalitet. I og med at vi alltid er syltet ned i eget arbeid, er det en befrielse å slippe å bruke tid på å finne nyvinningene. NTI har vært vår leverandør siden oppstarten av Eyvi og kjenner vårt behov til fingerspissene. De er alltid på hugget og alltid tidlig ute med å tipse oss om hva som skjer og om funksjonalitet de tror vi kan dra nytte av. På den måten får vi hele tiden mulighet til å utforske nye verktøy med potensial til å optimalisere våre prosesser, uten å legge ned innsats og kostbare timer. Du kan godt skrive at NTI støtter oss i våre daglige prosesser med support og problemløsning, men også hjelper oss til innsikt i hva som måtte komme. På den måten er vi trygge på å alltid ha de skarpeste, digitale redskapene for hånden, avslutter Orlowski.

Fire fine fakta om Autodesk Docs

1. Autodesk Docs er en samhandlingsplattform for dokumentbehandling og fellesdata, som er tilgjengelig på Autodesk Construction Cloud.

2. Autodesk Docs kan brukes på tvers av hele livssyklusen og av alle medlemmer på et prosjektteam, inkludert arkitekter, designere, ingeniører, entreprenører, underleverandører, tekniske tegnere, detaljtegnere, BIM- og VDC-administratorer, prosjektledere og av eiere i sammenheng med FDVU.

3. Autodesk Docs er et felles skybasert datamiljø som gir hele prosjektteamet tilgang til dokumentbehandling og -kontroll. Med Autodesk Docs kan team i byggebransjen forenkle samarbeid og databehandling fra design til bygging, samt effektivisere dokumentgjennomgang og godkjenningsarbeidsflyter.

4. Autodesk Docs Management gir alle oppdatert informasjon i sanntid slik at entreprenører, arkitekter, byggeledere, og andre nøkkelpersoner til enhver tid har tilgang til de siste versjonene av filer og dokumenter.

Les mer om Autodesk Construction Cloud Docs 

Vil du vite mer?